אדון הסליחות

הפיוט אדון הסליחות מתאר את התבוננות הבורא במעשי האדם. פיוט זה נאמר בבתי הכנסת בחודש אלול.