אהבת הקריאה

הילדים בימינו יושבים מול מסכים וקוראים פחות ופחות ספרים, וחשוב להזכיר להם את ערכה של קריאת הספרים, כפי שממחיש השיר כל הכבוד לאבא של פרץ בנאי.