אור וחושך בשלוש יצירות

בשלוש היצירות של שלושת האמנים שנציג לתלמידים, האור והחושך מקבלים משמעויות סמליות שונות, והתלמידים יגלו אותן בעזרת פעילות מתוקשבת. (הפעילות מיועדת לבתי הספר המנויים באתר גלים).