אין איש שאין לו נר

לעומת אורה החזק והמציף של השמש, אורו הרך של הנר מזמן התכנסות פנימית והבעת רגשות. השיר שלפנינו מזמן חשיבה על התכונות החיוביות – על האור שבתוך כל אחד ואחד מאתנו.