אין לך אדם שאין לו שעה

אנו נוטים לזלזל באנשים שנראים לנו פחות מוצלחים וגם בדברים שנראה שאין בהם תועלת. המשנה יוצאת נגד הגישה הזאת.