איפה אפי?

לפעמים אנחנו מתקשים להבחין בדברים או באנשים הנמצאים מול עינינו מפני ריבוי הפריטים או האנשים מסביבם. אי-הסדר וההמון אכן יוצרים מעין מסך ואף מחבוא!