יום השפה העברית - אליעזר בן יהודה

אנו מדברים כיום בשפה העברית לא מעט בזכות פועלו של אליעזר בן יהודה. יום הולדתו – כ”א בטבת – הוא יום הלשון העברית.