אל תסתכל בקנקן

פתגם זה מפרקי אבות מנחה אותנו שלא לשפוט אדם או חפץ לפי הרושם החיצוני או הראשוני אלא מפנימיותו של האדם, ממהותו.