אני - אחר

קשה מאוד “להיכנס לנעליו של האחר”, אבל לפעמים זו הדרך להבין אותו. בפעילות זו ננסה לעשות זאת.