אני והספרים

הפעילות עוסקת בהשפעה של קריאת ספרים ובתועלת שהיא מביאה לחיינו.