אתה פלא!

מעבר לשוני ולדמיון, לכל אחד ואחד יש הפן הייחודי לו, הפלא שבקיומו.