בירוא (כריתת) יערות

הצמיחה הטבעית של העצים נקטעת בעשורים האחרונים במידה רבה מאוד בידי האדם. איך הדבר משפיע על כדור הארץ? איך הוא משפיע על חיינו?