בית בשבילי הוא...

הפעילות עוסקת בבירור המושג “בית” בממד האישי והחווייתי של התלמידים.