בל תשחית

התורה מלמדת אותנו להתייחס לצומח בכבוד ולא לפגוע בו. זה הערך מאחורי המצווה “בל תשחית”.