במה שונה הלילה הזה מכל הלילות?

ליל הסדר נפתח בארבע הקושיות, ארבע שאלות ששואלים הילדים את המבוגרים ושעוסקות בהבדלים בין הלילה הזה, ליל הסדר, לבין שאר לילות השנה.