בנק הזמן

הזמן הוא מרכיב חשוב בחיי היום-יום שלנו. אנו רגילים בדרך כלל “לנצל” אותו או “להשתמש” בו. אך תמיד אנחנו רוצים שיהיה לנו יותר זמן. בפעילות זו מציג מיזם הרואה בזמן דבר יקר שאפשר “לתת” לאחר וגם “לקבל” בתמורה.