ברוש לבדו

הצמחים מתמודדים עם פגעי הטבע, ויש להם דרכים שונות להגן על עצמם כך שיוכלו להמשיך ולצמוח. הברוש בשירו של אהוד מנור מציג דרך שכדאי גם לנו ללמוד ממנה.