גברת כותבת מכתב

המכתב הוא אחת מצורות התקשורת בין בני אדם רחוקים אשר היו נפוצות במשך מאות שנים. התמונה מעלה מחשבות על צורת התקשורת הזאת.