גינה בכפפה

זוהי הזדמנות להמחיש לתלמידים שלבים של צמיחה ושוני ודמיון בין צמחים שונים. פעילות זו מתאימה להיעשות בשילוב לימוד על הנבט בשיעורי מדעים.