דוגמה אישית

בפעילות זו אנחנו מתמקדים בדרך נוספת של לימוד – ממעשיהם של אנשים אחרים.