דרך מפותלת

בציור זה של ריצ’רד הס עומד אדם בתחילתה של דרך מפותלת שהוא צועד בה. חלק מהדרך מעגלי ואינו מוביל קדימה, ונתיבים אחרים בה מובילים את האדם לעבר האופק.

נתבונן בציור, ונמשיל אותו לדרך שאנו צועדים בה בחיינו.