האור כי טוב

התורה אינה מסבירה מדוע “הָאוֹר כִּי טוֹב”, אולם אנחנו מקשרים באופן טבעי את האור לטוב. נבדוק על מה מתבסס קישור זה ומדוע האור מסמל את הטוב.