הבית / יהושע צפריר

השיר עוסק במשמעות של הבית ובחשיבותו לאדם. השיר מקבל משמעות נוספת בהקשר של הביוגרפיה של המשורר.