הבית כסמל

נתבונן בסמליל (לוגו) של קוטג’ תנובה שבמרכזו תמונה של בית.