הלל הזקן ובית המדרש

לא נופתע לגלות שספרות חז”ל מלאה במקורות המדברים על ערך הלימוד. אחד הסיפורים הקלסיים בנושא הוא של התנא הלל שהתנהגותו העידה על כוח הרצון העז שלו ללמוד.