ה"קציר" שלי השנה

מכיוון שחג השבועות חל לקראת סוף שנת הלימודים, טוב להשתמש במושג הקציר הקשור לחג ולעודד את התלמידים לבדוק מה הם “קצרו” השנה, לאילו תוצאות והישגים הגיעו.