השעון של השנים

שירה של שלומית כהן-אסיף מציג דרכים שונות למדידת זמנים שונים – שעות, חודשים ושנים.