התחלה בתמונות

נושא ההתחלות מתחבר לתחומים רבים. פעילות זו מתאימה כפתיח ללימוד הנושא.