התחלה חדשה לבריונים

סיפור זה מלמד על היחס לרשעים. מהסיפור לומדים כי יש תקווה להתחלה חדשה לכל אדם בכל מצב, ולעולם אינה אובדת התקווה לפתוח דף חדש ולהתחיל מבראשית.