חברים שאפשר לספר להם סוד

את סודותינו הכמוסים ביותר אנחנו יכולים לגלות רק לחבר אמתי. בקטע שלפנינו רמב”ם מתאר את תכונותיו של חבר אמתי, “חבר הביטחון” בלשונו.