חג הסיגד

בכ”ט בחשוון מצוין חג הסיגד, חגם של יהודי אתיופיה שבו מבקשים מחילה מאלוהים ומביעים את הכמיהה לעלות לירושלים. בלימוד על החג נוצרת הזדמנות להיפתח למנהגים ולתרבות אחרים משל הרוב בחברה.