חודש חדש הגיע

בתקופת המשנה היו קובעים את הזמן של כל ראש חודש לפי עדויות של אנשים על זמן מולד הירח, ובכך עוסקת המשנה הזאת.