חייב לשאול!

מה קורה כשהדחף לשאול גדול כל כך גדול? מצב כזה מתאר יהודה אטלס בשירו.