חיים סודיים – סיפורם של האנוסים

סיפור האנוסים בספרד הוא אחד המקרים בתולדות עם ישראל שבהם נאלצו יהודים להסתיר את יהדותם וניסו לשמר אותה ככל יכולתם על אף הסכנה הכרוכה בכך.