חלב לביאה

אגדה זו ממחישה את כוחה של הלשון – לחיים ולמוות.