חלונות שאגאל

שלא כמו ביצירה רגילה, בוויטרז’ האור הוא מרכיב מהותי בה – הוא משתקף בו ונהפך לצבעים ולתמונה. נביט בוויטרז’ים של שאגאל ונתרשם מהאווירה שהאור יוצר באמצעותם.