יום ביאליק

יום הולדתו של המשורר הלאומי חיים נחמן ביאליק חל בעשרה בטבת ומצוין במערכת החינוך. השיר שבת המלכה הוא בין השירים מוכרים ביותר שלו.