ימים מתקצרים ומתארכים

המדרש מספר מה חש האדם הראשון כשראה שהימים מתקצרים ומספר על הפחד שעוררה בו החשכה, אך גם את הנחמה ואת העידוד שחש כשראה שלאחר הימים הקצרים חוזרים הימים הארוכים והמוארים.