כשאומרים / יהונתן גפן

לעתים קרובות מדברים על ההשפעה של המילים על מי ששומע אותן. אך המשמעות של המילים משפיעה גם על מי שאומר אותן. יהונתן גפן מנסה להדגים זאת בשיר כשאומרים.