לא הביישן למד

חז”ל סיכמו במשפט אחד קצר ומתומצת את הדרך הטובה ביותר ללמוד. דרך זו קשורה לשאילת שאלות.