להכיר זה את זה יותר

בפעילות זו נתמקד בהעמקת ההיכרות עם חברינו לכיתה באמצעות שאלות.