להתחיל מחדש

אפשר לראות בזמן קו ישר מתמשך, אולם אפשר גם להתמקד דווקא במחזוריות שבו. השיר עוסק במחזוריות שבזמן דרך חודשי השנה אך גם מציין את ההתחדשות האפשרית בתוך אותה מחזוריות.