לכול זמן – אריק איינשטיין

שיר זה מתבסס על פסוקים מספר קהלת.