ללמוד בחברותא

מה עדיף – ללמוד לבד או עם אדם אחר? כמובן יש יתרונות לשתי דרכי הלימוד, ויש עדיפויות אישיות בעניין. שני מקורות אלו מציגים את היתרונות שבלימוד בחברותא, עם אדם אחר, שהיה סוג הלימוד המועדף אצל חז”ל.