ללמוד מהסביבה

הלימוד נעשה בכל מיני דרכים. שני המקורות המובאים כאן  מזכירים את הלימוד מהסביבה – הראשון מהטבע, והשני מהחפצים שסביבנו.