לפתוח פתח

מדרש זה עוסק ביכולת הבחירה שלנו. הוא מלמד שלפעמים צריך רק לעשות צעד ראשון וקטן, להראות נכונות, ואז נפתחות דלתות.