לצאת ולהתבונן בטבע

התבוננות מעמיקה מגלה פנים, אורות ומרקמים שלא מבחינים בהם במבט ראשון.  נצא לטבע, נבחר אובייקט ונתבונן בו בעיון. נתאר את המרקם, את האור, את הצל ואת הצבע. נצלם, נצייר או נכתוב את התרשמותנו.