לראות את מצוקת האחר

אנחנו רגילים להתמקד בעצמנו, בעיקר בשעה שמתרחשים אצלנו אירועים מיוחדים. אולם גם אז חשוב להתבונן סביבנו. המדרש מספר על בתו של רבי עקיבא שאפילו ביום חתונתה לא שכחה להתבונן סביבה.