לשאול ולהרגיש את האחר

עד כמה אנחנו באמת מקשיבים לאחרים כשהם מספרים לנו על עצמם? הפעילות הבאה מסייעת להקשבה באמצעות טכניקה של העלאת שאלות.