מה מספרים ההורים שלנו?

תמיד חשוב ומעניין לתלמידים לשמוע כיצד ההורים שלהם התמודדו עם אתגרים שונים בחייהם. בפעילות זו יחקרו התלמידים את הוריהם על חוויות הלימוד שלהם.